Wymiana wiedzy i doświadczeń wzbogacona siłą dobrej sieci networkingowej to istota członkostwa w PSZK. Rocznie ponad 400 godzin inspirujących dyskusji i wiedzy z pierwszej ręki, 100 case’ów oraz wiele okazji do budowania eksperckiego wizerunku swojej firmy i własnego personal brandingu. Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się regularnie podczas spotkań w ramach Akademii PSZK oraz poniższych inicjatywach.