Spotkania w formie konferencji połączonej z dyskusją, podczas których 3-4 organizacje prezentują dobre praktyki w zakresie wybranego tematu. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość w kilka godzin zapoznać się z podejściem różnych firm w kontekście tego samego zagadnienia.

Case’owiska HR to pomysł na osiągnięcie tego, czego zazwyczaj nie udaje się osiągnąć na konferencjach – jednoczesną prezentację wysokiej jakości treści merytorycznych oraz eksperckiej dyskusji. Bardziej roboczy i praktyczny charakter tej formuły wymiany wiedzy i dobrych praktyk w PSZK ma zapewnić nie tylko niekonferencyjne miejsce – czyli sale w biurach naszych firm członkowskich – Gospodarzy, ale również kameralne grono uczestników – zarówno praktyków HR, jak również menedżerów liniowych zainteresowanych wiedzą z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Biznesowe podejście podkreśla również organizacja czasu case’owisk: 3- 4 cas'y (30 min. każdy) oraz łącznie ponad godzinna, ekspercka dyskusja – wszystko między 9.00 a 13.00.

Świetnie przygotowane, rzeczowe i wartościowe merytorycznie prezentacje najlepszych case’ów HR przedstawiane przez praktyków z doświadczeniem w ich realizacji oraz żywa dyskusja w gronie ekspertów. Wśród case’ów również dobre praktyki firm wyróżnionych Certyfikatem HR Najwyżej Jakości.Case’owisko HR to: