Grupa Żywiec

Grupa Żywiec to największy i najbardziej atrakcyjny* pracodawca w branży piwnej, zatrudniający 4800 osób i jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN, największym producentem piwa w Europie. Grupa Żywiec w 2012 roku sprzedała ponad 10,5 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu Browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Poprzez sieć prawie 50 oddziałów handlowych i blisko 900 przedstawicieli działających w całym kraju spółka oferuje prawie 30 różnych piw kilkudziesięciu tysiącom partnerów biznesowych i milionom konsumentów. Marką flagową firmy jest Żywiec – jedno z największych polskich piw eksportowych (obecne dzisiaj w ponad 40 krajach), sprzedawane za granicą od ponad stu lat. Do najważniejszych marek spółki należą też Heineken, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Spółka prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Guinness i Kilkenny) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter, Warka Radler). Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r.
Więcej informacji o firmie: www.grupazywiec.pl


*Grupa Żywiec jest najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w branży FMCG wg. badania Randstad Polska z marca 2013 r. przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 7000 Polaków.

Strategia HR

Nasze wyzywanie – HR jako partner w budowaniu efektywnej, zwinnej i nastawionej na osiąganie wyników organizacji

Jako Dział HR mamy aktywny udział w tworzeniu i realizacji strategii Grupy Żywiec oraz budowaniu jej efektywności biznesowej. Oznacza to, że definiując strategię HR jako punkt wyjścia przyjmujemy wyzwania i cele biznesowe całej organizacji. W naszych działaniach koncentrujemy się zatem na tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój pracowników gotowych do skutecznego podejmowania stojących przed GŻ teraźniejszych i przyszłych wyzwań. W tym celu projektujemy i koordynujemy m.in. procesy rekrutacji i selekcji, zarządzania talentami, wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, ścieżek karier, programy rozwojowe, czy też projekty z zakresu employer brandingu i kształtowania kultury organizacyjnej. Wszystkie te działania zawsze bezpośrednio odnoszą się do biznesowych aspektów funkcjonowania GŻ, co powoduje, że jako HR w sposób aktywny przyczyniamy się do budowania siły i pozycji naszej organizacji.

Rynek, na którym działamy jest pełen wyzwań, stąd aby być partnerem biznesowym musimy:

  • być częścią biznesu, rozumiejąc i wspierając działania biznesowe,
  • aktywnie inicjować i wspierać procesy zmian w organizacji mające na celu budowanie efektywnej i wydajnej organizacji,
  • rozwijać zdolności i umiejętności organizacyjne niezbędne do wygrywania w rynku,
  • wdrażać i wspierać model przywództwa i strategię zarządzania talentami, w celu przygotowania ludzi w organizacji do przyszłych wyzwań rynkowych,
  • myśleć strategicznie o naszych zasobach i możliwościach organizacyjnych,
  • podnosić efektywność funkcji usług HR (HR Services) wprowadzając wspierane technologiami rozwiązania pozwalającą na zwiększenie wydajności pracowników działu HR jak i lepszego przygotowania menedżerów do zarządzania i rozwijania swoich zespołów.