WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o. o. od początku działalności oferuje Klientom najnowsze technologie oraz urządzenia przeznaczone dla różnych branż przemysłu, takich jak:

 • Górnictwo
 • Recykling
 • Kolejnictwo
 • Przemysł spożywczy

Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z Klientami tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację ich oczekiwań. Oferujemy fachowe doradztwo, techniczny nadzór inwestycyjny, serwis oraz szkolenia. Firmy na całym świecie korzystają z naszej pomocy przy wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań:

 • Obróbka materiałów
 • Technika wysokociśnieniowa
 • Eksploatacja i klasyfikacja surowców
 • Obróbka cieplna i ciśnieniowa
 • Logistyka magazynowa

Strategia HR

Główne zadania polityki personalnej wynikające z celów strategicznych firmy to:

 • rekrutacja najlepszych przyszłych pracowników,
 • podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
 • partnerstwo, doradztwo, wspieranie pracowników,
 • tworzenie i umacnianie wizerunku firmy,
 • badanie opinii pracowników,
 • badanie zadowolenia klientów.

Procedury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zostały w dużej części wypracowane w trakcie wdrażania norm ISO w firmie. W sferze realizacji funkcji personalnych wyróżnia się następujące procesy:

 • rekrutację i selekcję,
 • adaptację nowych pracowników,
 • szkolenia,
 • ocenę efektów pracy,
 • administrowanie sprawami osobowymi.

 
WICHARY Technologies należy do tych nielicznych firm, które nie redukują zatrudnienia, lecz cały czas doskonalą metody rekrutacji i selekcji. Firma posiada szczegółowo opracowane profile kompetencji dla poszczególnych stanowisk, co bardzo ułatwia sprecyzowanie wymagań dla ubiegających się o pracę. Dzięki świadomości Zarządu co do roli kapitału ludzkiego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w WICHARY Technologies zachodzą dynamiczne zmiany zmierzające do profesjonalizacji polityki personalnej.

Do sukcesów polityki personalnej można zaliczyć: usprawnienie administrowania sprawami personalnymi, stworzenie efektywnych procedur rozwoju i szkoleń, zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej i profesjonalizację systemu wynagrodzeń. W firmie panuje atmosfera partnerstwa, wszyscy mówią sobie po imieniu i większą wagę przywiązuje się do wiedzy niż do tytułów czy stanowisk. Dynamiczny zespół ludzi osiąga swój sukces przez wspólne działania, a przy wypełnianiu codziennych obowiązków pomagają im wysokiej klasy narzędzia pracy.