Volkswagen Bank Polska

Volkswagen Bank Polska S.A. to spółka należąca do holdingu finansowego Volkswagen Financial Services AG. Od 1997 roku działa w Polsce, oferując pełne spektrum nowoczesnej bankowości – od finansowania i leasingu samochodów marek należących do koncernu Volkswagen oraz samochodów używanych wszystkich marek znajdujących się w komisach dealerów Volkswagen Group, po bankowość elektroniczną oraz obsługę firm i klientów prywatnych za pośrednictwem Volkswagen Bank direct oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy.

W skład koncernu Volkswagen wchodzą takie marki jak: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda. Volkswagen Bank Polska S.A. na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb swoich klientów oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej, dlatego finansowanie pojazdów to dziedzina, w której jesteśmy najlepszym specjalistą.

Nasze wartości to: ORIENTACJA NA KLIENTA, ZAUFANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODWAGA, ENTUZJAZM.

Volkswagen wartości fotoWięcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.vwbank.pl

Strategia HR

Paweł RadzikowskiZałożenia efektywnej polityki personalnej Banku opierają się na przyjętej koncernowej strategii biznesowej „WIR 2018”, w szczególności na części strategii dotyczącej polityki zarządzania zasobami ludzkimi (Najlepszy Pracodawca, Najlepszy Zespół).

Naszym podstawowym celem w zakresie planowania personalnego jest pozyskanie oraz utrzymanie wysoko wykwalifikowanych Pracowników. Realizacja powyższego celu odbywa się na różnych etapach realizacji strategii personalnej Banku, między innymi poprzez wieloetapowy proces rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto poprzez kompleksowy rozwój Pracowników – poczynając od procesu ustalania celów i oceny okresowej (MbO), która jest bazą do oferowania Pracownikom możliwości udziału w projektach wewnętrznych, szkoleniach miękkich oraz specjalistycznych, coachingu, lektoratach językowych a kończąc na zarządzaniu zaangażowaniem Pracowników. Dla nowo pozyskanych Pracowników oferujemy program adaptacyjny, czyli zestaw wstępnych szkoleń, który ułatwia nowym Pracownikom adaptację w organizacji oraz szybkie zrozumienie i realizację wyznaczanych im celów. Jednym z elementów procesu adaptacyjnego jest także Akademia Volkswagen Bank Polska. Kolejnym elementem są działania motywacyjne, – czyli szeroka oferta finansowa (rynkowe wynagrodzenia, nagrody i system premiowy) i pozafinansową (dopasowane do potrzeb benefity w ramach cafeterii). 

Departament Spraw Personalnych i Administracji dba również o jakość kultury organizacyjnej. Dzięki temu każdy Pracownik identyfikuje się z naszą organizacją, w której czuje się bezpiecznie, wie, za co jest odpowiedzialny, ale może również liczyć na wsparcie, uznanie oraz rozwój osobisty. Strategia komunikacji wewnętrznej Volkswagen Bank Polska S.A. jest jednym z głównych elementów kultury naszej organizacji. Sprawnie funkcjonujący system wewnętrznej komunikacji pomaga Nam świadczyć usługi najwyższej jakości dla naszych klientów, a także usprawnia codzienną współpracę. W konsekwencji podnosi motywację i zadowolenie wśród Pracowników, co przekłada się na coraz lepsze wyniki Naszej firmy.

Paweł Radzikowski, Dyrektor Departamentu Spraw Personalnych i Administracji