Vienna Life TU na Życie S.A.
Vienna Insurance Group

Vienna Life to instytucja finansowa, która zapewnia dostęp do sprawdzonych produktów ubezpieczeniowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Należymy do Vienna Insurance Group, wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej, działającej w 25 krajach od 1824 roku.

Nieustannie szukamy nowych ścieżek rozwoju i rozwijamy innowacyjne projekty, aby dynamicznie odpowiadać na potrzeby klientów. Oferujemy indywidualne możliwości w zakresie zarządzania posiadanym kapitałem. Tworzymy dedykowane usługi, które oferują szeroki wachlarz możliwości w zakresie planowania, oszczędzania i inwestowania środków.

Dążymy do tego, aby nasze działania dawały poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość osiągania niezależności finansowej. Jesteśmy dla ludzi, którzy chcą wykorzystywać swoje życiowe szanse bez względu na okoliczności oraz zmiany, jakie spotkają ich w bliskiej i dalekiej przyszłości. Pokazujemy drogę i inspirujemy – pragniemy, aby nasi klienci mogli cieszyć się z efektów własnych decyzji.

Strategia HR

Malgorzata-Woody_konferencja.jpgRolą HR w Vienna Life jest kształtowanie kultury organizacyjnej umożliwiającej realizację celów biznesowych Spółki przez wdrażanie standardów zarządzania kapitałem ludzkim.

    Osiągamy to poprzez:
  • promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej efektywności i opartej na odpowiedzialności, rozwoju, współdziałaniu, szacunku oraz zaangażowaniu pracowników;
  • włączanie menadżerów w tworzenie rozwiązań z obszaru HR użytecznych dla biznesu, np. modelu kompetencji, systemu ocen okresowych, systemów premiowania, projektowanie działań budujących zaangażowanie pracowników;
  • tworzenie jasnych standardów pracy i przygotowywanie kadry menadżerskiej do ich stosowania wśród pracowników oraz egzekwowanie standardów dotyczących zarządzania ludźmi;
  • tworzenie warunków pracy sprzyjających skutecznemu działaniu;
  • zatrudnianie osób, których postawa, sposób myślenia, wartości wpisują się w wartości Spółki, a wiedza, umiejętności i doświadczenie odpowiadają potrzebom Spółki;
  • tworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych wspomagających realizację celów Spółki oraz zachęcanie pracowników do przyjmowania odpowiedzialności za indywidualny rozwój zawodowy.

Małgorzata Woody, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi