Grupa PZU

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i jedna z największych w naszej części Europy. Jest to polska firma obecna również na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz na Ukrainie.  Obecnie PZU zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów Polaków. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZU w składzie Indeksu RESPECT - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2014 r. PZU dołączył do elitarnego grona organizacji, które zdobyły certyfikację Top Employers Polska

Strategia HR

Olga Zarachowicz 100Strategia Grupy PZU na lata 2012-2014 skupia się wokół pojęcia PZU 2.0. Oznacza ono nową wizję rozwoju ubezpieczyciela, który dzięki silnemu zorientowaniu na klienta i wysokiej efektywności operacyjnej ma stać się największą i najbardziej rentowną firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zadaniem HR w Grupie PZU jest bycie partnerem dla biznesu i proaktywne wspieranie firmy w osiąganiu powyższych celów strategicznych poprzez przewidywanie zmian na rynku i istotny wkład w budowanie przewagi konkurencyjnej.

Dlatego właśnie tworząc strategię personalną skoncentrowaliśmy się na inicjowaniu nowych procesów, dzięki którym wszyscy pracownicy uczą się nowych umiejętności i budują konkurencyjność rynkową. Jako HR jesteśmy też współtwórcą kultury organizacyjnej sprzyjającej osiąganiu wyników finansowych i budującej zaangażowanie pracowników.

Realizacja powyższych założeń wiąże się w praktyce z szeregiem konkretnych działań, które podjęliśmy i nad którymi pracujemy. Oto najważniejsze z nich:

  • Poprzez wdrożenie nowego systemu zarządzania wynikami pracy nagradzamy i zatrzymujemy w organizacji najlepszych.
  • Umożliwiamy naszym pracownikom korzystanie z wielu szkoleń organizowanych przez firmę centralnie (w tym e-learning), jak i przez zewnętrzne podmioty. Wśród możliwości rozwojowych jest też coaching, studia podyplomowe, specjalistyczne formy rozwoju zawodowego oraz kursy językowe.
  • Regularnie prowadzimy badanie opinii pracowników, którego wyniki służą do tworzenia inicjatyw podnoszących ich poziom zaangażowania.
  • By przyciągać najlepszych pracowników, w tym młode talenty, intensywnie budujemy na rynku markę atrakcyjnego pracodawcy. Nasze procesy rekrutacyjne prowadzimy efektywnie i przejrzyście.
  • Wdrażamy system oceny kompetencji oraz roczną ocenę pracowniczą. Planujemy również systemowe rozwiązania w obszarze zarządzania szkoleniami i procesami rekrutacyjnymi.
Olga Zarachowicz, Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU