POL-INOWEX

POL-INOWEX jest firmą oferująca specjalistyczne usługi demontażu, montażu i relokacji urządzeń przemysłowych w Europie.  Firma rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Atrakcyjna oferta cenowa, krótki czas realizacji projektów, dobre zaplecze techniczne i fachowa załoga to atuty, które implikują sukces naszej organizacji.  W najbliższych latach planujemy poszerzyć nasz rynek docelowy o kraje całego świata.


POL-INOWEX SA prowadzi swoją działalność  w oparciu o system zarzadzania jakością ISO 9001, system bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001 oraz system zarządzania ochroną środowiska ISO 14001.

Strategia HR

Agnieszka Jakubczyk Latała„Najważniejsi w naszej firmie są ludzie”. Wytarty, wydawać by się mogło slogan, ma w POL-INOWEX faktyczne znaczenie. Jesteśmy firmą usługową zajmującą się montażem i demontażem urządzeń przemysłowych. Nasza działalność opiera się, więc głównie na pracy ludzi – naszych pracowników. W chwili obecnej zatrudniamy 130 osób, z czego 90% stanowią pracownicy fizycznie pracujący na projektach demontażowych. Staramy się, aby w naszej firmie pracowało się dobrze i bezpiecznie, a pracownicy byli zadowoleni i zmotywowani do sumiennego wykonywania swoich niełatwych zadań.   Oferujemy im bogaty wachlarz świadczeń socjalnych i szkoleń.


Strategia personalna zakłada wzrost zatrudnienia adekwatny do rosnącej liczby projektów oraz ciągły rozwój pracowników. O tym, że konsekwentnie realizujemy nasze założenia może świadczyć fakt zajęcia pierwszego miejsca między innymi w kategorii „Firma o największej dynamice zatrudnienia” w Rankingu Największych Firm Lubelszczyzny Złota Setka 2011 organizowanym przez Dziennik Wschodni. Zatrudnienie w POL-INOWEX systematycznie rośnie. Jeszcze w 2008 roku zatrudnialiśmy 50 pracowników. Dziś jest nas już 130 osób.  Ważnym elementem decydującym o możliwości podjęcia pracy w naszej firmie jest przede wszystkim chęć nauki zawodu, którego nie można nauczyć się w żadnej szkole. Doświadczenie nie jest dla nas sprawą kluczową. Dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji zarówno na stanowiskach monterskich jak i menadżerskich. Zdobyte uprawnienia są premiowane w postaci dodatków do wynagrodzenia. „Od montera do project managera” - pod tym hasłem zachęcamy naszych pracowników do ciągłego doskonalenia się, co owocuje awansem wewnętrznym w naszej organizacji.


Innym źródłem pozyskiwania wartościowych pracowników są  programy stażowe skierowane do studentów uczelni technicznych. W bieżącym roku rozpoczęliśmy pilotażowy program, którego celem jest pozyskanie kandydatów na stanowisko project managerów. W procesie rekrutacji, w której uczestniczyło ponad 70 studentów, wybraliśmy 5 osób, które mają szanse sprawdzić swoje siły i zdobyć doświadczenie wyjeżdżając na prowadzone przez nas projekty demontażowe w Niemczech, Szwecji i Portugalii.   Mamy nadzieję, że program zakończy się sukcesem. Najlepszym stażystom zaproponujemy pracę w naszej firmie. Mamy też nadzieję na wyłonienie „Ambasadora POL-INOWEX”, który będzie naszym łącznikiem w kontaktach z Politechniką Lubelską.


Nasze działania są dostrzegane i dobrze oceniane przez pracowników. Dowodem jest zdobycie Godła Inwestor w Kapitał Ludzki. W wyniku, przeprowadzonego przez konsultanta z firmy zewnętrznej, audytu personalnego mogliśmy poznać opinie pracowników na temat działań Zarządu i Działu HR. Badanie to pozwoliło nam zmodyfikować pewne działania, ale jednocześni pokazało zgodność w postrzeganiu i odbiorze wielu działań pracodawcy.


W planach mamy wprowadzenie platformy wymiany wiedzy. Zależy nam aby doświadczeni pracownicy mogli dzielić się swoim unikalnym doświadczeniem z młodszymi pracownikami. W ramach programu zarządzania wiekiem pragniemy namówić  pracowników 50+ na zdobycie umiejętności mentorskich, aby wdrażać młodsze pokolenie pracowników w tajniki swojej pracy.


Jak widać wiele działań stoi jeszcze przed Działem HR, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wkrótce wiele z nich zostanie zrealizowanych  oraz, że pojawią się nowe wyzwania.

Agnieszka Jakubczyk - Latała Kierownik ds. zasobów ludzkich