Certyfikat HR Najwyższej Jakości w 2019 roku otrzymały 42 organizacje. Zapraszamy do zapoznania się z profilami firm.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości jest dla firm zarówno praktycznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, jak również cenną informacją zwrotną.

Certyfikat Najwyższej Jakości jest przyznawany przez PSZK firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim, na podstawie obiektywnego badania. Badanie Certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości koncentruje się na praktycznym wymiarze polityki i narzędzi HR stosowanych przez firmę. Badanie dotyczy m.in. następujących obszarów: rekrutacja i outplacment, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR.

Organizacje biorące udział w badaniu są proszone o wypełnienie przez jednego przedstawiciela działu HR, ankiety składającej się z około 50 pytań oraz przedstawienia projektu HR, którym w danym roku organizacja chciałaby się pochwalić.

Dobre praktyki i projekty opisywane przez firmy, które zostały wyróżnione Certyfikatem są promowane przez PSZK i stanowią bazę merytoryczną wielu wystąpień i innych form dzielenia się wiedzą. Wnioski z badania liderów HR to także doskonałe narzędzie do śledzenia trendów, benchmarków, a także określania kluczowych wyzwań HRM w Polsce.

Jeśli chcesz:

- zdobyć prestiżowy Certyfikat,

- porównać się z najlepszymi pracodawcami,

- zaprosić do udziału przedstawicieli działu HR w kilkunastu spotkaniach HR Awards Best Practices, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki HR tylko i wyłącznie przez praktyków HR oraz wręczone certyfikaty HR Najwyższej Jakości

Weź udział w Badaniu jako Członek PSZK lub dołącz do grona członków PSZK i zgłoś swoją firmę do badania już dzisiaj!

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to:

 

  • Cenna informacja zwrotna
  • Certyfikat HR Najwyższej Jakości - możliwość korzystania z certyfikatu w materiałach wizerunkowych
  • Narzędzie employer brandingu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej*
  • Benchmarki, trendy i największe wyzwania HR
  • Obecność w gronie najlepszych pracodawców
  • HR Awards Best Practices - wręczenie Certyfikatów HRNJ, ponad 40 case'ów przedstawionych przez Dyrektorów HR


 

*Certyfikat oraz logotyp HR Najwyższej Jakości mogą być wykorzystywane przez pracodawców nie tylko w materiałach wizerunkowych związanych z karierą i rekrutacją, ale we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych firmy przez rok od daty przyznania certyfikatu.